Kruhový tvar 1 Kruhový tvar 2 Tečka 2

Diktát

Vyjmenovaná slova po F

def_iynitivní dohoda, raf_novaná ropa, velké f_nále, f_zická příprava, totální f_asko, rybí f_lé, naše f_rma, f_zikální zákony, f_stule, f_ngované přepadení, bude f_t, zajímavá f_gurka
inf_iynitiv, f_ky a datle, nudný f_lm, f_nanční úřad, je to f_flena, f_lantrop, fotbalistova f_nta, srážkový def_cit, Česká f_lharmonie, f_ngované přepadení, f_lištín, f_stule
f_iystule, velké f_nále, f_ligránská práce, nudný f_lm, f_zikální zákony, f_zická příprava, teoretická f_zika, byla to f_kce, slavnostní def_lé, nepřesná def_nice, Česká f_lharmonie, známé f_nesy, f_lová barva

Správně odpovědi: 0/12

Tečka 1 Kruhový tvar 3
Reklama