Kruhový tvar 1 Kruhový tvar 2 Tečka 2

Diktát

Vyjmenovaná slova po L

L_iybor si strčil do nosu hrozinku. Hrozinka se v nose zakl_nila. Takhle přil_pnutá na sl_znici po chvil_nce nabobtnala. L_bor jen na sucho pol_kal. Vzduch v pl_cích ubýval. L_bor nemohl dýchat. Nakonec ho museli odvést na kl_niku. Tam mu hrozinku z nosu pinzetou vytáhli.
musí pol_iykat prášky na bolest, žalostný vzl_kot, ze stromu vyteklo l_čí, složitý angl_cký výraz, l_tera zákona, l_necké těsto, chce jít l_žovat, k snídani rohl_ky, rozděl to jednotl_vě, kl_ště, l_čila děj knihy, nemoc sl_ntavka, nůž a vidl_čka, zavolej L_buši, je to kl_sna nebo kobyla, musel l_citovat, l_bezná melodie, vypl_vni to, l_ché číslo, čas rychle pl_nul
L_iyška na l_sce četla l_rickou l_tanii svázanou l_kem. L_čila l_tost l_bezné L_ndy, která se zal_kala pláčem. Do jejích l_čidel totiž L_bor pol_čil past na myši. L_ndě přiskřípla mal_ček a musela si ho nechat ošetřit na polikl_nice. Zdal_pak se vám také zdají takové sny?

Správně odpovědi: 0/10

Tečka 1 Kruhový tvar 3
Reklama