Kruhový tvar 1 Kruhový tvar 2 Tečka 2

Diktát

Vyjmenovaná slova po V

Ve v_iyle paní Olív_e panovala v_heň. V_šňořená paní domácí v_tápěla celý dům v_zdobeným krbem, přestože bylo parné léto a venku v_ditelně sv_tilo slunce. Na v_soké teploty si zv_kla. Ani pro ostatní ve V_nohradské ulici to nebyla žádná v_ložená nov_nka, že jejich v_razná sousedka je polov_ční blázen.
dostal neobv_iyklou nabídku, vojenská v_zbroj, si zv_kl, prasklé v_ko, hudební v_chova v_prahlá poušť, pov_nnosti, to umíte jenom v_, ustav_čný spěch, máme velké v_daje, v práci ji pov_šili, větrová žv_kačka
Bublinometka je v_iynikající žv_kačka. Ludv_k dostal za v_tězství ve v_lézání na v_soké stromy celé balení a radostně zav_sknul. Druhý den se v_pravil ke své v_hlédnuté borov_ici trénovat, aby příště v_hrál zase.

Správně odpovědi: 0/15

Tečka 1 Kruhový tvar 3
Reklama