Tvar 1 Tvar 2 Tvar 3
sloveso nedokonavé

Myslit

 1. 1. používat mentální činnost k vytváření úsudku

  1. Umí myslit.
 2. 2. zastávat názor

  1. Myslím, že už jsme se všichni vrátili.
 3. 3. zabývat se něčím

  1. Nemysli na to.
 4. 4. (hovorově) (přeneseně) (myslit + dativ, někomu) rychlým uvažováním dospívat ke správným závěrům

  1. Z jeho odpovědí je vidět, že mu to dobře myslí.

Příbuzná slova

 1. zamyslet se, zamyšlený, zamyšleně
 2. usmyslet si, pomyslet si, pomýšlet, vymyslet, vymýšlet, vymyšlený, výmysl
 3. úmysl, myšlenka, mysl, smysl, smýšlení
 4. nesmysl, nesmyslný, nesmyslně
 5. namyšleně, namyšlený
 6. průmysl, průmyslový
 7. myslivec, myslivecký, myslivna
 8. Přemysl

Časování

Osoba Číslo jednotné Číslo množné
1. 2. 3. 1. 2. 3.
Přítomný čas myslím myslíš myslí myslíme myslíte myslí
Osoba Číslo jednotné Číslo množné
2. 1. 2.
mysli mysleme myslete
Rod Číslo jednotné Číslo množné
mužský životný i neživotný ženský střední mužský životný mužský neživotný a ženský střední
Činné myslil myslila myslilo myslili myslily myslila
Rod Číslo jednotné Číslo množné
mužský ženský střední mužský ženský střední
Přítomný mysle myslíc myslíce
Reklama