Tvar 1 Tvar 2 Tvar 3
sloveso nedokonavé

Zpytovat

  1. 1. (zpytovat svědomí) systematicky zkoumat a hodnotit správnosti vlastního života, hledat své hříchy a cesty k jejich nápravě

Příbuzná slova

  1. nevyzpytatelný, nevyzpytatelně
  2. jazykozpyt, jazykozpytec

Časování

Osoba Číslo jednotné Číslo množné
1. 2. 3. 1. 2. 3.
Přítomný čas zpytuji zpytuješ zpytuje zpytujeme zpytujete zpytují
Osoba Číslo jednotné Číslo množné
2. 1. 2.
zpytuj zpytujme zpytujte
Rod Číslo jednotné Číslo množné
mužský životný i neživotný ženský střední mužský životný mužský neživotný a ženský střední
Činné zpytoval zpytovala zpytovalo zpytovali zpytovaly zpytovala
Trpné zpytován zpytována zpytováno zpytováni zpytovány zpytována
Rod Číslo jednotné Číslo množné
mužský ženský střední mužský ženský střední
Přítomný zpytuje zpytujíc zpytujíce
Reklama