Tvar 1 Tvar 2 Tvar 3

Vyjmenovaná slova po S

Vlastní jména

Bosyně, Sychrov

Chytáky

  • sypal (ptákům zrní) x sípal (chraptěl)
  • sýrový (vyrobený ze sýru) sírový (z chemického prvku síra, např. kyselina sírová)
  • syrý (syrový, vlhký) x sirý (osiřelý)
  • syn (dítě) x sin (zkratka matematické funkce sinus)
Kvíz Diktát
Reklama