Tvar 1 Tvar 2 Tvar 3
  1. 1. za krátký čas

    1. Přijdu brzy.
    2. Společnost nevnímá ty kýble slz, kterými jsme si všechny prošly, ale soudí vás za to, že máte nového chlapa moc brzy nebo když se brzy začnete smát a dáváte na odiv, že život je fajn.
  2. 2. v časnou dobu

    1. brzy ráno

Stupňování

Stupeň Tvar
1. stupeň brzy
2. stupeň dříve / dřív
3. stupeň nejdříve / nejdřív
Reklama